32368403_803382813199145_8444495037873520640_o

Udalak udazkeneko ‘Elgoibar Bizi-Bizixa’ bonu kanpaina jarri du abian eta saltokiek izena emateko epea zabalik da

 • Merkatariek urriaren 25era arteko epea dute (25a barne) kanpainari atxikitzeko eta, horrela, beren dendetan deskontuak eskaintzeko. Eskabidea telematikoki egin behar da www.elgoibar.eus webgunean.
 • Elgoibar Bizi-Bizixa bonuen 2022ko aurreko edizioan bat egin duten jarduera ekonomikoek ez dute bestelako eskaerarik aurkezteko beharrik izango. Bigarren deialdi honetan ez badute nahi parte hartu adierazi beharko dute.
 • Kanpainak 25.000 euroko udal-inbertsioa eta 3.300 merkataritza-bonu izango ditu. Herritarrek % 25eko deskontua izango dute azaroaren 30era arte egindako erosketetan.

 

Elgoibarko Udalak, herriko merkataritza dinamizatzen eta biziberritzen jarraitzeko asmoz, Bizi-Bizixa bonu kanpaina berri bat jarri du martxan. 2022ko bigarrena izango da, eta zazpigarrena abian jarri zenetik. Kanpaina hau Udalak tokiko garapen ekonomikoa bultzatzeko ezarritako ildo estrategikoaren barruan kokatzen da.

“Krisi ekonomikoaren testuinguruan, gaur egun bizi dugun eta 2020an eta 2021ean jada bizi izan dugun ziurgabetasun-ingurune batean, Udaletik bonu-lerro hau abiarazi dugu gehien sufritzen ari diren jarduera ekonomikoei laguntzeko. Diru-laguntzen lerro hori Elgoibarko Udalaren ekonomia suspertzeko proiektuaren beste hanka bat da. Proiektu horretan egindako bileretan eragile ekonomikoek egindako ekarpenak jasotzen dira” azaldu du Ane Beitia alkateak.

“Udalak, bonu hauekin, herritarrei herrian erosketak egiten lagundu nahi die. Izan ere, badakigu herritar askok ere zailtasunak izan ditzaketela eta, horregatik, gure herrian erosketa sustatu nahi dugu, eta elgoibartarren erosketa hori merkeago egitea bultzatu dugu. Bonuek herritarrei laguntzen die, bonua erosteko hobariak ematen baititu, batez ere langabezian dauden, aldi baterako enplegu-erregulazioko espedienteetan dauden edo diru-sarrerak nabarmen murriztu zaizkien langileak kontuan hartuta” berretsi du alkateak.


Kanpainari atxikitzeko epea zabalik merkatarientzat

Urriaren 25a, egun hori barne, jarduera ekonomikoak kanpainan izena emateko azken eguna izango da. Eskabideak elektronikoki aurkeztuko dira Elgoibarko Udalaren web atarian (www.elgoibar.eus), egoitza elektronikoaren bidez, diru-laguntzen atarira sartuta eta eskuragarri dagoen berariazko formularioa erabilita.

Elgoibar Bizi-Bizixa bonuen 2022ko aurreko edizioan bat egin duten jarduera ekonomikoek ez dute bestelako eskaerarik aurkezteko beharrik izango. Bigarren deialdi honetan ez badute nahi parte hartu adierazi beharko dute.

Oinarri hauetan jasotako laguntzak eskuratu ahal izango dituzte beren konturako langileek edo autonomoek, ondasun-erkidegoek, sozietate zibilek eta mikro eta enpresa txikiek (betiere deialdi honetan jasotako CNAEak badituzte, www.elgoibar.eus webgunean eskuragarri), baldin eta haien establezimendua Elgoibarren badago.

 

25.000 euroko inbertsioa, % 25eko deskontua herritarrentzako erosketetan

2022ko udazkeneko kontsumo-bonuen kanpaina honetan, Udalak 25.000 euro inbertituko ditu eta 3.300 merkataritza-bonu izango ditu. Herritarrek % 25eko deskontua izango dute egindako erosketetan. Aurreikuspenen arabera, bonuak azaro hasieran egongo dira eskuragarri.

Bonuak erosketa egiten den unean bertan erosi behar dira establezimenduetan.
Atxikitako establezimenduetan egindako gastuak gutxienez 5 eurokoak eta gehienez 60 eurokoak izan daitezke. Deskontuak:

 • 5 €-ko balioa duten erosketak, Udalak 1,25 €-ko diru-laguntza ematen du.
 • 10 € balio duten erosketak, Udalak 2,5 €-ko diru-laguntza ematen du.
 • 20 € balio duten erosketak, Udalak diruz laguntzen ditu 5 €.
 • 30 € balio duten erosketak, Udalak 7,5 €-ko diru-laguntza ematen du.
 • 60 €-ko balioa duten erosketak, Udalak 15 €-ko diru-laguntza ematen du.

 

Bonuak 2022ko azaroaren 30era arte trukatu ahal izango dira atxikitako dendetan, betiere dendak egun horretara arte bonuak baditu eta merkataritza-establezimenduetan erabili ahal badira.

2022ko bigarren deialdiari dagozkion 3.300 bonuak modu ekitatiboan banatuko dira guztien artean.

El Ayuntamiento lanza la campaña de bonos de otoño ‘Elgoibar Bizi-Bizixa’ y abre el plazo de inscripción para los comercios

 

 • Las y los comerciantes tienen de plazo hasta el 25 de octubre (inclusive) para adherirse a la campaña y así ofrecer descuentos en sus tiendas. La solicitud se debe realizar telemáticamente en elgoibar.eus.
 • Las actividades económicas adheridas a la anterior edición de bonos Elgoibar BiziBizixa de 2022 no tendrán que presentar una nueva solicitud. En esta segunda convocatoria si no se quisiera participar tendrán que notificarlo.
 • La campaña contará con una inversión municipal de 25.000 euros y 3.300 bonos comerciales. La ciudadanía podrá disfrutar de un descuento del 25% en las compras realizadas hasta el 30 de noviembre.

El Ayuntamiento de Elgoibar, con el objetivo de seguir dinamizando y revitalizando el comercio local, ha puesto en marcha una nueva campaña de bonos Bizi-Bizixa. Será el segundo del 2022, y la séptima desde su lanzamiento. Esta campaña se enmarca en la línea estratégica establecida por el Ayuntamiento para impulsar el desarrollo económico local.

“En un contexto de crisis económica, con un entorno de incertidumbre como el que estamos viviendo en la actualidad y ya vivido en 2020 y 2021, el Ayuntamiento lanza esta línea de bonos para ayudar a las actividades económicas que más están sufriendo. Esta línea subvencional pasa a convertirse en otra pata más del proyecto de reactivación económica del Ayuntamiento de Elgoibar en la que se recogen las aportaciones de los agentes económicos realizadas en las diversas reuniones mantenidas” señala la alcaldesa Ane Beitia.

“El Ayuntamiento con estos bonos, también quiere impulsar y ayudar a la ciudadanía a comprar en el municipio. Porque somos conscientes de que muchos ciudadanos también pueden tener dificultades y por eso queremos fomentar la compra en nuestra localidad y hemos propiciado que esa compra de las y los elgoibarreses se haga más barata. Esta línea de bonos ayuda a la ciudadanía ya que bonifica la compra del bono, teniendo en mente especialmente a las personas trabajadoras que se han ido al paro, están incluidas en ERTEs o han visto disminuidos sus ingresos considerablemente” añade la primera edil.

Abierto el plazo de adhesión a la campaña para las y los comerciantes

El 25 de octubre, inclusive, será el último día para que las actividades económicas se inscriban a la campaña. Las solicitudes se presentarán electrónicamente en el portal web del Ayuntamiento de Elgoibar www.elgoibar.eus, a través de la sede electrónica, accediendo al portal de subvenciones y utilizando el formulario específico disponible.

Las actividades económicas adheridas a la anterior edición de bonos Elgoibar BiziBizixa de 2022 no tendrán que presentar una nueva solicitud. En esta segunda convocatoria si no se quisiera participar tendrán que notificarlo.

Podrán acceder a las ayudas contempladas en estas bases las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, las comunidades de bienes, sociedades civiles y, las micro y pequeñas empresas (siempre que tengan los CNAEs incluidas en esta convocatoria, disponible en www.elgoibar.eus), cuyo establecimiento se encuentre en la localidad de Elgoibar.

25.000 euros de inversión, 25% de descuento en compras para la ciudadanía

En esta campaña de bonos de consumo de otoño del 2022, el Ayuntamiento invertirá 25.000 euros y contará con 3.300 bonos comerciales. La ciudadanía podrá disfrutar de un descuento del 25% en las compras realizadas. La previsión es que los bonos estén disponibles en noviembre.

Los bonos deben adquirirse en los establecimientos en el momento de realizar la compra.

Los gastos realizados en los establecimientos adheridos podrán ser como mínimo de 5 euros y como máximo de 60 euros. Descuentos:

 • Compras con el valor de 5 €, el Ayuntamiento subvenciona 1,25 €.
 • Compras con el valor de 10 €, el Ayuntamiento subvenciona 2,5 €.
 • Compras con el valor de 20 €, el Ayuntamiento subvenciona 5 €.
 • Compras con el valor de 30 €, el Ayuntamiento subvenciona 7,5 €.
 • Compras con el valos de 60 €, el Ayuntamiento subvenciona 15 €.

 

Los bonos se podrán canjear hasta el 30 de noviembre de 2022 en las tiendas adheridas, siempre que la tienda disponga de bonos hasta esa fecha y estos se puedan utilizar en establecimientos comerciales.

Los 3.300 bonos que corresponden a esta segunda convocatoria del 2022 serán repartidos de manera equitativa entre todos los establecimientos adheridos a esta convocatoria.

Las bases están disponibles en www.elgoibar.eus.

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Email