32368403_803382813199145_8444495037873520640_o

Ostalaritza establezimendu bakoitzeko Elgoibarko Udalaren 1.200 euroko diru-laguntza zuzena eskatzeko epea, zabalik

 • 2021erako 120.000 euroko aurrekontua du jasoa Udalak hain zuzen Covid-19ak bereziki ostalaritza eta merkataritza sektoreetan eragindako kalte ekonomikoak arintzeko.
 • Laguntza zuzen horri zabor zein terrazen tasetan ezarritako %50eko hobaria ere gehitu behar zaio, guztira 115.000 euro gehiago.
 • Pandemia hasi zenetik gaur arte, 500.000 euro inguruko inbertsioa egin du guztira Elgoibarko Udalak hiri ekonomia babestu eta berraktibatzeko.

Covid-19ak gogor kolpatu du ostalaritzaren sektorea. Baita merkataritzarena ere, beste hainbaten artean.  Elgoibarko Udalak, baina, horren jakitun izanik, 2020ko apirilean Sustapen Plana jarri zuen martxan, hain zuzen herriko hiri ekonomia babestu eta bultzatzeko eta aipatu sektoreengan Covid-19ak izandako eragina leuntzeko.

Eta hain zuzen Sustapen Planari jarraipena emanez, 2021eko aurrekontuan, 120.000 euro jaso ditu merkataritza eta ostalaritzari zuzenduta. Horren bitartez, oraingoan, ostalaritza sektoreari zuzenduriko diru-laguntza zuzenen deialdia zabaldu du Udalak.

Deialdi honen onuradun izango dira ostalaritza sektorean lan egiten duten Elgoibarko norberaren konturako langile edo autonomoak, ondasun erkidegoak, sozietate zibilak, mikroenpresak eta enpresa txikiak. Helburu nagusia da osasun krisialdiak sortutako galera ekonomikoko egoera arintzea eta aipatu sektorea indartzea, Covid-19ari aurre egiteko hartu behar izan diren neurrien ondorioak leunduz, ostalaritzaren jarduera ahalik eta azkarren berrabiarazteko.

Gauzak horrela, Udalak 60.000 euroko partida zuzenduko du aipatu sektorea babestu eta indartzera, eta horri jarraiki, eskatzaile bakoitzak 1.200 euroko diru-laguntza zuzena jaso ahal izango du. Kreditua agortu ondoren erantzun gabeko eskaerarik egonez gero, halaber, Udalak hori handitzeko konpromisoa hartu du.

Ane Beitia alkateak nabarmendu du “Covid-19aren pandemiaren inpaktua pixkanaka samurtzen badoa ere, kalte handia eragin du hiri ekonomian. Taberna eta ostatuak itxita egon behar izan dute hainbat astez eta kontsumoa ere jaitsi egin da. Udaletik, egoera berezi honetan, ostalariei lehen unetik lagundu nahi izan diegu: on egin bonoak, tasa ugariren hobariak, terrazen azalera handitzea kosturik gabe… Eta orain, diru-laguntza zuzenak eskainiko ditugu. Herriaren Garapen Ekonomiko integrala dugu jomuga, eta pandemia egoera honetan, babes neurriak funtsezko dira. Mantendu egin behar gara, etorkizun hurbilean hazi eta ehun ekonomiko aurreratu bat izateko Elgoibarrek. Lagundu eta elkarlanean aurrera egin. Hiri ekonomia garrantzitsu da, industria edota lehen sektorearekin batera; garrantzitsu ekonomikoki, baina bereziki sortzen dituen lanpostu eta herriaren bizitzan duen eraginagatik. Bagaude, eta jarraituko dugu egoten, beti, herritarren alboan”.

Diru-laguntza eskaerak elektronikoki aurkeztu beharko dira www.elgoibar.eus webgunean ekainaren 15a baino lehen. Horretarako, baina, beharrezkoa da ziurtagiri digital bat (B@K-Q, NAN elektronikoa, IZENPE txartela…) izatea.

Diru-laguntza eskatzeko bete-beharreko baldintzen edota aurkeztu beharreko dokumentazioaren informazio gehigarria udal webgunean dago eskuragarri.

Hiri ekonomiaren babeserako 500.000 euro inguruko inbertsioa egin du Elgoibarko Udalak 2020-2021 bitartean

Aurrez aipatu bezala, 2021eko aurrekontuetan 120.000 euro jaso ditu Udalak herriko hiri ekonomia babestu eta Covid-19ak, bereziki merkataritza eta ostalaritza alorrean eragin dituen kalte ekonomikoak leuntzera.

Horri jarraiki, esaterako, maiatzean bertan, merkataritza kontsumo bonuen laugarren kanpaina jarri du martxan Udalak eta horretara bideratu ditu 30.000 euro. Orain, baina, ostalarien laguntza zuzenetara bideratutako 60.000 euroak gehitu behar zaizkio, baita zabor zein terrazen tasen kobrantzan ezarritako %50eko hobaria ere, 115.000 euro gehiago. Guztira, beraz, 235.000 euroko inbertsioa.

2020an, halaber, guztira ia 300.000 euroko inbertsioa egin zen, neurri desberdinen bitartez: merkataritza alorrean 3 bono kanpaina jarri ziren abian, 200.000 euroko inbertsioarekin, konfinamendu garaian, itxita egondako ostalaritza eta saltokien hondakinak biltzeko tasa ez zen kobratu. Guztira urte erdia ez zen kobratu, 76.000 euroko balioarekin merkataritza eta ostalaritzaren artean.

Terrazak jartzeari dagokion tasa ere ez zen kobratu, urtean %50eko hobaria ezarriz. Gainera terrazen azalera bikoizteko aukera eskaini zitzaien ostalariei, inolako kosturik gabe, eta terrazarik ez zuten establezimenduei aukera eman zitzaien terraza jartzeko, aukera zegoen lekuetan. Guztira 15.000 euro kobratzeari utzi zion Udalak.

Saltokien artean ere maskara banaketa burutu zuen Udalak.

Udaberriko bono kanpaina, abiatzear

Udaberriko kontsumo bono kanpaina honetan, Udalak 30.000 euro inbertituko ditu eta 3.000 merkataritza-bonu izango ditu. Herritarrak %30eko deskontua eskuratu ahal izango du egindako erosketetan.

Gutxi barru jarriko da abian kanpaina. Bonuak 2021eko uztailaren 30era arte trukatu ahal izango dira atxikitako dendetan, baldin eta dendak data horretara arteko bonuak baditu eta horiek merkataritza establezimenduetan erabili ahal izango dira. 2021eko lehen deialdi honi dagozkion 3.000 bonuak modu ekitatiboan banatuko dira deialdi honi atxikitako establezimendu guztien artean.

Atxikitako establezimenduetan egindako gastuak, gutxienez, 5 eurokoak, eta gehienez, 60 eurokoak izan daitezke.

 • 5 euroko balioa duten erosketak; Udalak 1,5 euroko dirulaguntza ematen du.
 • 10 euroko balioa duten erosketak; Udalak 3 euroko dirulaguntza ematen du.
 • 20 euroko balioa duten erosketak; Udalak 6 euroko dirulaguntza ematen du.
 • 30 euroko balioa duten erosketak; Udalak 9 euroko dirulaguntza ematen du.

Laguntzaren oinarriak: Deskargatu hemen eta hemen


 • El Ayuntamiento ha guardado una partida de 120.000 euros en los presupuestos de 2021 con el firme propósito de paliar los daños económicos causados por la Covid-19, especialmente entre la hostelería y el comercio.  
 • A esta subvención directa hay que sumarle además la bonificación del 50% en la tasa de basuras y terrazas, un total de 115.000 euros más.
 • Desde el inicio de la pandemia hasta hoy, el Ayuntamiento de Elgoibar ha destinado alrededor de 500.000 euros al apoyo y la reactivación de la economía local.

La Covid-19 ha golpeado duro el sector hostelero, así como el del comercio, entre otros muchos. Siendo consciente de ello, el Ayuntamiento de Elgoibar, en su apuesta por proteger e impulsar el tejido económico y el empleo local, puso en marcha en abril de 2020 el Plan de Fomento para seguir apoyando la economía urbana y suavizar el impacto de la pandemia en los citados sectores.

Y concretamente dando continuidad al Plan de Fomento, en 2021 reservó en los presupuestos una partida de 120.000 euros, mediante la cual, ahora, lanza una línea de subvenciones directas dirigida al sector hostelero.

Podrán solicitar dicha ayuda las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, las comunidades de bienes, sociedades civiles y, las micro y pequeñas empresas del sector hostelero. El objetivo principal es minimizar el impacto de las medidas adoptadas para contener la expansión del virus y posibilitar, lo antes posible, un relanzamiento y reactivación de la actividad hostelera.

Así las cosas, el Ayuntamiento destinará una partida de 60.000 euros para proteger y fomentar el sector, gracias a lo cual, se ofrecerán subvenciones directas de 1.200 euros para las y los solicitantes. Si una vez agotado el crédito existieses solicitudes sin atender, el Ayuntamiento se compromete a ampliarlo con el fin de dar respuesta a todas ellas.

La alcaldesa Ane Beitia destaca que «aunque el impacto de la pandemia del Covid-19 se va suavizando poco a poco, ha causado un gran daño en la economía urbana. Los bares y alojamientos han tenido que permanecer cerrados durante varias semanas y el consumo también ha descendido. Desde el Ayuntamiento, en esta situación tan especial, hemos querido ayudar a las y los hosteleros desde el primer momento: s los bonos, bonificaciones de numerosas tasas, aumentar la superficie de las terrazas sin coste y ahora, ofreceremos subvenciones directas. Nuestro objetivo es el desarrollo económico integral del municipio, y en esta situación de pandemia, las medidas de protección son fundamentales. Debemos mantenernos para crecer en un futuro próximo y tener un tejido económico avanzado en Elgoibar. Ayudar y avanzar en la colaboración. La economía urbana es importante, junto con la industria y/o el sector primario; importante económicamente, pero especialmente por el empleo que genera y su impacto en la vida local. Estamos, y seguiremos estando, siempre, al lado de las y los elgoibartarras».

La solicitud habrá que realizarla de forma electrónica a través de la web www.elgoibar.eus antes de 15 de junio. Para ello, será imprescindible disponer de un certificado digital (B@K-Q, DNI electrónico, tarjeta IZENPE…).

Toda la información relativa a los requisitos a cumplir o la documentación a presentar está disponible en la web del Ayuntamiento citara previamente.

500.000 euros destinados a la protección e impulso de la economía local desde el inicio de la pandemia

Tal y como se mencionaba previamente, el Ayuntamiento reservó una partida de 120.000 euros en los presupuestos de 2021 con el fin de proteger la economía local y paliar los daños económicos causados por la Covid-19 especialmente en el sector hostelero y el comercio.

De este modo, hace apenas dos semanas, el Consistorio lanzaba la que suma ya la cuarta campaña de bonos de consumo del comercio, con un crédito de 30.000 euros para ello. A ello hay que sumarle la línea de ayudas directas al sector hostelero, 60.000 euros, y las bonificaciones del 50% en las tasas de basura y terrazas, 115.000 euros más. Una inversión total de 235.000 euros.

Asimismo, en 2020 se realizó una inversión de 300.000 euros a través de distintas medidas: se realizaron 3 campañas de bonos de consumo con un presupuesto de 200.000 euros, en época de confinamiento, tanto el primero como el segundo (noviembre), no se cobró la tasa de recogida de residuos de los establecimientos de hostelería y comerciales que habían estado cerrados. En total no se cobró medio año, con una bonificación del 50%. Un valor de 76.000 euros entre comercio y hostelería.

Tampoco se cobró la tasa correspondiente a la instalación de terrazas, estableciendo una bonificación del 50% anual. Además, se ofreció a los hosteleros la posibilidad de aumentar la superficie de las terrazas, sin coste alguno, y a los establecimientos que carecían de terraza se les permitió instalarla en los lugares donde existía la posibilidad. En total, el Ayuntamiento dejó de cobrar 15.000 euros.

El Ayuntamiento también llevó a cabo el reparto de mascarillas entre los comercios.


La campaña de bonos de primavera, a punto de arrancar


En esta campaña de bonos de consumo de primavera, el Ayuntamiento invertirá 30.000 euros y contará con 3.000 bonos comerciales. La ciudadanía podrá acceder a un descuento del 30% en las compras realizadas.


Dentro de poco se pondrá en marcha la campaña. Los bonos se podrán canjear hasta el 30 de julio de 2021 en las tiendas adheridas, siempre que la tienda disponga de bonos hasta esa fecha y estos se puedan utilizar en establecimientos comerciales. Los 3.000 bonos correspondientes a esta primera convocatoria de 2021 se distribuirán de forma equitativa entre todos los establecimientos adheridos a esta convocatoria.

                                                                         
Los gastos realizados en los establecimientos adheridos podrán ser como mínimo de 5 euros y como máximo de 60 euros.

 • Compras valoradas en 5 euros; el Ayuntamiento concede una subvención de 1,5 euros.
 • Compras valoradas en 10 euros; el Ayuntamiento concede una subvención de 3 euros.
 • Compras valoradas en 20 euros; el Ayuntamiento concede una subvención de 6 euros.
 • Compras por valor de 30 euros; el Ayuntamiento concede una subvención de 9 euros.

Bases de la ayuda: Descargar aquí y aquí

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Email