LEGE-OHARRA

Lege-ohar honek (aurrerantzean, “Lege-oharra”) _______________n helbideratuta dagoen TXANKAKUA – Elgoibarko Merkatari eta Zerbitzuen Elkartearena den www.elgoibarklik.eus Interneteko atariaren (aurrerantzean, “Webgunea”) zerbitzua arautzen du.

Legedia

Oro har, TXANKAKUA – Elgoibarko Merkatari eta Zerbitzuen Elkartearen eta bere webgunean ageri diren zerbitzuak erabiltzen dituzten Erabiltzaileen arteko harremanak Espainiako legediaren eta jurisdikzioaren pean daude.

Alderdi biek, berariaz, uko egingo diote legokiekeen foruari, eta, espresuki, Auzitegi eta Epaitegien menpe jarriko dira, kontratuzko baldintza hauek interpretatzeko edo exekutatzeko orduan sor daitekeen gorabehera oro ebazteko.

Edukia eta erabilera

Erabiltzaileari aditzera eman zaio, eta erabiltzaileak berak onartzen du webgune honetara sarbidea izateak ez dakarrela, inola ere, TXANKAKUAREKIKO harreman komertzialik.

Webgunearen titularra ez da identifikatuko kolaboratzaileek webgunean adieraziko dituzten iritziekin. Enpresak eskubidea izango du, aurrez abisurik eman gabe, webgunean beharrezkotzat jotzen dituen aldaketak egiteko. Hala, webgunearen bidez eskaintzen diren edukiak eta zerbitzuak aldatu, kendu edo gehitu ahal izango ditu, baita eduki eta zerbitzu horiek bere zerbitzarietan aurkezteko edo aurkitzeko modua ere.

Jabetza intelektuala eta industriala

Webguneko orrialdeen edukia, diseinu grafikoa eta kodeak TXANKAKUA – Elgoibarko Merkatari eta Zerbitzuen Elkartearen titularitatekoak dira, eta ondorioz, debekatuta dago horiek erreproduzitzea, banatzea, jendaurrean komunikatzea, aldatzea edo webgunearen orrialdeen edukiekin egin daitekeen beste jardueraren bat egitea, baita iturriak aipatuta ere, salbu eta, TXANKAKUAK idatzizko baimena ematen ez badu. Enpresaren webgunean ageri diren merkataritza izen, marka edo edozein motatako zeinuak jabeen jabetzakoak dira, eta legeak babestuta daude.

Estekak (Linkak)

TXANKAKUA – Elgoibarko Merkatari eta Zerbitzuen Elkartearen webgunean ageri diren esteken (linkak) xedea informazioa ematea besterik ez da, eta inola ere ez dira esteka horien inguruko iradokizunak, gonbidapenak edo gomendioak.

Konfidentzialtasuna eta datuen babesa

2016ko apirilaren 27ko Datu Pertsonalak Babesteko Legearen ondorioetarako, TXANKAKUA – Elgoibarko Merkatari eta Zerbitzuen Elkarteak Erabiltzaileari aditzera ematen dio badela datu pertsonalak tratatzeko sistema automatizatu bat, TXANKAKUAK eta TXANKAKUARENTZAT sortua, bere ardurapekoa, Erabiltzailearekiko harremana mantentzeko eta kudeatzeko, eta bidenabar, informazio lanak egiteko xedea duena. Baldintza orokor hauek onartzen diren unetik aurrera, TXANKAKUA – Elgoibarko Merkatari eta Zerbitzuen elkarteak zerbitzuak eskaintzeko beharrezkoak diren hainbat datu jaso beharko ditu Erabiltzailearengandik.

 Fitxategien eta inprimakien erregistroa.

Nahitaezkoa da erregistro inprimakia betetzea webgunean eskaintzen diren hainbat zerbitzu eskuratu eta horietaz gozatzeko. Eskatutako datuak eman edo datuak babesteko politika hau onartu ezean, ezinezkoa izango da datu pertsonalak eskatzen diren sustapen orotan izena ematea, erregistratzea edo parte hartzea.

Datu Pertsonalak Babesteko 2016ko apirilaren 27ko Legearen ondorioetarako, aditzera ematen dizugu, Erabiltzaile gisa erregistratu izanaren ondorioz lortzen diren datuak ___________n helbideratuta dagoen TXANKAKUA – Elgoibarko Merkatari eta Zerbitzuen Elkartearen titularitatekoa den fitxategi batean jasoko direla. Eta bertan, inplementatuta daudela ekainaren 11ko 1720/2007 Errege Dekretuan ezarritako segurtasun neurriak.

 Emandako datuen zehaztasuna eta egiazkotasuna

Erabiltzailea da emandako datuen egiazkotasunaren eta zuzentasunaren arduradun bakarra, eta TXANKAKUA – Elgoibarko Merkatari eta Zerbitzuen Elkartea salbuetsita egongo da horren inguruko erantzukizun guztietatik. Erabiltzaileek bermatu egingo dute emandako datuak egiazkoak eta benetakoak direla eta indarrean daudela. Horren inguruko erantzukizuna izango dute, eta hitzematen dute datuok behar bezala eguneratuta izango dituztela. Erabitzaileak erregistro edo izen-emate orrian informazio osoa eta zuzena ematea onartuko du. TXANKAKUA – Elgoibarko Merkatari eta Zerbitzuen Elkarteak ez du berak prestatutakoak ez diren eta beste iturriren batek adieraziko dion informazioaren egiazkotasunaren ardurarik izango, beraz, informazio hori erabiltzearen ondorioz sor litezkeen balizko kalteen inolako ardurarik ere ez du izango. TXANKAKUA – Elgoibarko Merkatari eta Zerbitzuen Elkarteak bere egingo du webgunean jasota dagoen informazioa eguneratzeko, aldatzeko edo deuseztatzeko eskubidea; era berean, informazio hori eskuratzeko aukera mugatu edo galarazi ahal izango du. TXANKAKUA – Elgoibarko Merkatari eta Zerbitzuen Elkarteak ez du inolako erantzukizunik izango, TXANKAKUA – Elgoibarko Merkatari eta Zerbitzuen Elkarteak emandako informazioan dauden erroreen, akatsen edo hutsegiteen ondorioz, Erabiltzaileak izan dezakeen kalte-galera ororengatik, baldin eta informazio hori TXANKAKUATIK kanpoko iturrietatik badator.

 Xedeak

TXANKAKUA – Elgoibarko Merkatari eta Zerbitzuen Elkartearen xedeak dira Erabiltzailearekiko harremanak mantentzea eta kudeatzea eta informazio lanak egitea.

 Adingabeak

Gure zerbitzuetakoren batzuk berariaz adingabeei zuzentzen zaizkienean, TXANKAKUA – Elgoibarko Merkatari eta Zerbitzuen Elkarteak baimena eskatuko die guraso edo tutoreei datu pertsonalak jasotzeko, edo hala badagokio, datuak era automatizatuan tratatzeko.

Datuak hirugarrengoei lagatzea

TXANKAKUA – Elgoibarko Merkatari eta Zerbitzuen Elkarteak ez dizkie erabiltzaileen datuak hirugarrengoei lagako.

Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezeztatzeko eta aurkaratzeko eskubideaz baliatzea

Interneteko www.elgoibarklik.eus helbidera helarazi ahal izango dituzu zure adierazpenak, eta bertan baliatu ahal izango dituzu datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezeztatzeko, mugatzeko, eramateko eta aurkaratzeko eskubideak. Eskubide horietaz baliatzeko, beharrezkoa da nork bere nortasuna egiaztatzea TXANKAKUA – Elgoibarko Merkatari eta Zerbitzuen Elkartearen aurrean. TXANKAKUAK baimena eskatuko die guraso edo tutoreei datu pertsonalak jasotzeko, edo hala badagokio, datuak era automatizatuan tratatzeko.

Datuak hirugarrengoei lagatzea

TXANKAKUA – Elgoibarko Merkatari eta Zerbitzuen Elkarteari Nortasun Agiri Nazionalaren fotokopia bidaliko zaio edo Zuzenbidean bidezkoa den beste bitartekoren bat. Dena dela, erregistroko datuak wegunean bertan aldatu edo zuzendu ahal izango dira, eta horretarako, aurrez, nork bere burua identifikatu beharko du, erabiltzailea eta pasahitza erabilita.

Segurtasun neurriak

TXANKAKUA – Elgoibarko Merkatari eta Zerbitzuen Elkarteak baimena eskatuko die guraso edo tutoreei datu pertsonalak jasotzeko, edo hala badagokio, datu horiei tratamendu automatizatua emateko.

Datuak hirugarrengoei lagatzea

TXANKAKUA – Elgoibarko Merkatari eta Zerbitzuen elkarteak legez eskatutako datu pertsonalak babesteko beharrezko segurtasun mailak ezarri ditu. Horretaz gain elkartearen esku dauden beste bitarteko eta neurri tekniko batzuk instalatzeko ahalegina egin du, hartara, TXANKAKUA – Elgoibarko Merkatari eta Zerbitzuen Elkarteari emandako datuen galera, erabilera desegokia, eraldaketa, baimendu gabeko erabilera eta lapurreta saihesteko. TXANKAKUAK baimena eskatuko die guraso edo tutoreei datu pertsonalak jasotzeko, edo hala badagokio, datuak era automatizatuan tratatzeko.

Datuak hirugarrengoei lagatzea

TXANKAKUA – Elgoibarko Merkatari eta Zerbitzuen Elkarteak ez du erantzukizunik izango, TXANKAKUAREKIN zerikusirik ez duten arrazoiengatik, sistema elektroniko honen funtzionamendu operatiboan izan daitezkeen interferentzien, hutsegiteen, etenduren, birus informatikoen, telefono matxuren edo deskonexioen ondorioz, kalteak edo galerak geratzen badira; ezta, Datuak Prozesatzeko Zentroan, Interneteko sisteman edo beste sistema elektroniko batzuetan izan daitezkeen linea telefonikoen akatsen edo gainkargen ondorioz gerta daitezkeen blokeo edo atzerapenengatik ere. TXANKAKUAREN kontroletik kanpo, hirugarrengoek erabilera bidegabeen ondorioz egin ditzaketen kalteen erantzukizunik ere ez du izango. Hala ere, Erabiltzaileak kontziente izan behar du Interneteko segurtasun neurriak ez direla erasoezinak.

Onarpena eta baimena ematea

Erabiltzaileak aditzera ematen du datu pertsonalen babesari buruzko informazioa jaso duela. Horiek horrela, onarpena eta baimena ematen du TXANKAKUAK datu horiek era automatizatuan trata ditzan, Datu Pertsonalak Babesteko Politika honetan adierazitako eran eta adierazitako xedeetarako. Atarian eskainitako zerbitzu batuek baldintza bereziak izan ditzakete, Datu Pertsonalen babesaren arloan aurreikuspen espezifikoak izan ditzaketenak.