32368403_803382813199145_8444495037873520640_o

Elgoibarko Udalak laguntzak jarri ditu abian ekintzailetza sustatzeko eta tokiko jarduera ekonomikoei laguntzeko

Elgoibarko Udalak 51.500 € bideratuko ditu diru-laguntza hauek emateko eta eskaerak
aurkezteko epea 2022ko azaroaren 30ean amaituko da.


Gaur egun bizi dugun krisi ekonomikoko testuinguru honetan, enpresa berrien sorrera
dinamizatzeak, enpresa horiek sendotzeak eta negozio aktiboa dutenak mantentzeak berebiziko
garrantzia dute enplegua eta aberastasuna sortzeko.


Udalerriko jarduera ekonomikoari laguntzeko tresna eraginkor gisa, Elgoibarko Udalak
udalerrian enpresei laguntza ekonomikoa emateko funts bat jarri du abian, enpresa-jarduera
berrien ekimena bultzatzeko, jarduera horiek sendotzeko eta negozio bideragarria dutenei
eusteko.


Krisi honekin ikusi da, halaber, digitalizazio-prozesua azkartu egin dela eta, gainera, digitalizazioa
eta iruzur fiskalaren aurkako borroka lotzen dituzten lege-aldaketak datozela. Gainera,
produktuak merkaturatzeko modu digitalagoak ezartzen ari dira, eta horrek marketin digitala
gehiago erabiltzea dakar.


Elgoibarko Udalak laguntzak emango dizkie udalerrian kokatutako enpresa-proiektu bat duten
jarduera ekonomiko guztiei edo berriei, bai eta dauden dendek beren jarduera itxi ez dezaten
ere. Udalak 51.500 € bideratuko ditu diru-laguntza hauek emateko:


A. Jarduera ekonomikoa sortzeko diru-laguntza: enplegua sortzen duten enpresa-ekimen
berriei laguntzea.
B. Jarduera ekonomikoen ondorengotzarako diru-laguntza: enpresaren
ondorengotza/txanda, pertsona fisiko edo juridikoen aldetik.
C. Zabaltzeko, lekualdatzeko edo eguneratzeko diru-laguntza: enpresei, Elgoibarren
barruan negozioa lekualdatu, handitu edo eguneratzeagatik.
D. Finkatze eta eguneratze digitalerako diru-laguntzak: enpresei diru-laguntzak ematea,
ingurune digitaletara eguneratzeko eta TicketBai ezartzeko.


Diru-laguntzen ildo guztiak bateragarriak dira haien artean, ezik a) Jarduera ekonomikoa
sortzeko diru-laguntza: enplegua sortzen duten enpresa-ekimen berriei laguntzea eta b)
ekonomia-jardueren ondorengotzako diru-laguntza: enpresa-ondorengotza/txanda pertsona
fisiko edo juridikoak laguntzak.


Diru-laguntza lerro bakoitza eskatzeko, bakoitzari dagokion eskabidea egin beharko da. Dirulaguntzak lortzeko eskabideak aurkezteko epea 2022ko azaroaren 30ean amaituko da (30a
barne). Diru-laguntzak jasotzeko eskabideak elektronikoki egin beharko dira udalaren web
orriaren bidez (www.elgoibar.eus).

Deskargatu eskaera orria

Deskargatu Gipuzkoako Aldizkari ofiziala

Deskargatu oinarriak


El Ayuntamiento de Elgoibar impulsa ayudas para promover el emprendimiento y apoyar a las actividades económicas locales

El Consistorio elgoibartarra destinará 51.500€ a la concesión de estas subvenciones y el
plazo de presentación de las solicitudes finalizará el 30 de noviembre de 2022.


En un contexto de crisis económica como el que estamos viviendo en la actualidad, la
dinamización de la creación de nuevas empresas, la consolidación de estas y el mantener las que
disponen de un negocio activo juegan un papel fundamental en la generación de empleo y
riqueza.


Como instrumento eficaz de apoyo a la actividad económica del municipio, el Ayuntamiento de
Elgoibar pone en marcha un fondo de apoyo económico a empresas en el municipio, con el fin
de impulsar la iniciativa de nuevas actividades empresariales, consolidación de estas y mantener
las que tienen un negocio viable.


Con esta crisis, se ha visto también que el proceso de digitalización se ha acelerado y que además
vienen modificaciones legislativas que unen la digitalización con la lucha contra el fraude fiscal.
Además, se están imponiendo nuevas formas de comercialización de los productos, más digital,
con la consiguiente mayor utilización del marketing digital.


El Ayuntamiento de Elgoibar entregará ayudas a aquellas actividades económicas existentes o
nuevas que dispongan de un proyecto empresarial localizado en el municipio, así como que las
tiendas existentes no cierren su actividad. El Consistorio elgoibartarra destinará 51.500€ a la
concesión de estas subvenciones.


a) Subvención de creación de actividad económica: Apoyo a nuevas iniciativas
empresariales generadoras de empleo.
b) Subvención de sucesión de actividades económicas: Sucesión/relevo empresarial por
parte de persona/s física/s o jurídica/s.
c) Subvención de ampliación o traslado o actualización: a las empresas por traslado o
ampliación o actualización de negocio dentro de Elgoibar.
d) Subvención de consolidación y actualización digital: Subvenciones a las empresas para
potenciar su actualización a entornos digitales y a la implantación de TicketBai.


Todas las líneas de subvención son compatibles entre ellas, excepto la línea a) Subvención de
creación de actividad económica: Apoyo a nuevas iniciativas empresariales generadoras de
empleo y la línea b) Subvención de sucesión de actividades económicas: Sucesión/relevo
empresarial por parte de persona/s física/s o jurídica/s.


Para solicitar cada una de las líneas de subvención se tendrá que realizar la solicitud
correspondiente a cada una de ellas.


El plazo de presentación de las solicitudes de obtención de subvenciones finalizará el 30 de
noviembre de 2022 (inclusive). Las solicitudes de subvención deberán realizarse
electrónicamente a través de la página web municipal, www.elgoibar.eus.
La concesión se efectuará en régimen de concesión directa mediante el sistema de concurrencia
no competitiva.

Descargar eskaera orria

Descargar Gipuzkoako Aldizkari ofiziala

Descargar oinarriak


Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Email