32368403_803382813199145_8444495037873520640_o

Elgoibarklik-ek Ekintza Plana jarri du abian, sare sozialetan profilak sortu eta herritar zein profesionalentzako formakuntza saioak antolatuz

 

 • Apirilaren 12, 13, 19, 20, 21 eta 26an izango dira, sektore eta herritarrentzako era bereizian. Aurrez izena eman behar da apirilaren 8a baino lehen.
 • ElgoibarKlik plataforma Instagram eta Facebooken @ElgoibarKlik izenpean jarrai dezakete erabiltzaile zein interesdunek. Bertan plataformara atxikitako saltokien informazioa eta herritarren intereseko edukiak kontsulta daitezke.

Elgoibarko Udalak, Txantxakua merkatari elkarteekin elkarlanean bultzatutako Elgoibarklik herriko establezimenduen online erakusleihoa gorpuzten ari da.

2020an www.elgoibarKlik.eus online plataforma artikulatu ondoren, udalerriko 100 establezimendu baino gehiagoren eskaintza eta zerbitzuak erakusten ditu jada. Horietako batzuetan on line erosteko aukera ematen du ere.

Eskaintza osatzen eta ezagutarazten jarraitzeko asmoarekin, formakuntza saioak antolatu dira establezimenduetako profesionalentzako zein herritarrentzako.

Elgoibarklik ikastaroak merkatari eta zerbitzuentzat: ‘Plataforma hobeto erabiltzen eta ematen dizkizuen aukera guztiak baliatzen erakutsiko dizuegu’.

 • Apirilak 12 eta 19. Ordubeteko ikastaroa 15:00etatik 16:00etara AITA AGIRREko Areto Nagusian Elgoibarkliken izena emanda dauden merkatari eta zerbitzuentzat. Derrigorrezkoa da mugikorra eramatea. Pandemia dela eta aforoa kontrolatuta dago, beraz, izena eman behar da apirilaren 8a baino lehen esteka honetan: https://labur.eus/elgoibarklikmerkatarientzat. Antolatzailea: Txankakua Elkartea eta Sustapen Ekonomikoko saila.

 

Elgoibarklik ikastaroak ostalarientzat: ‘Plataforma hobeto erabiltzen eta ematen dizkizuen aukera guztiak baliatzen erakutsiko dizuegu’.

 • Apirilak 26. Ordubeteko ikastaroa, 9:00etatik 10:00etara, AITA AGIRREko Areto Nagusian Elgoibarkliken izena emanda dauden ostalarientzat. Derrigorrezkoa da mugikorra eramatea. Pandemia dela eta aforoa kontrolatuta dago, beraz, izena eman behar da apirilaren 8a baino lehen esteka honetan: https://labur.eus/elgoibarklikostalarientzat. Antolatzailea: Txankakua Elkartea eta Sustapen Ekonomikoko saila.

 

Herritarrei zuzenduriko ikastaroak: “Zure etxetik Elgoibarko merkataritzako, zerbitzuetako eta ostalaritzako establezimenduetan erosten erakutsiko dizugu, erosotasun eta konfiantza handiagoarekin”.

 • Apirilak 13 eta 20: Ordubeteko ikastaroa 11:30etik 12:30era AITA AGIRREKO Areto Nagusian adin guztietarako. Derrigorrezkoa da mugikorra eramatea. Pandemia dela eta aforoa kontrolatuta dago, beraz, izena eman behar da apirilaren 8a baino lehen esteka honetan: https://labur.eus/elgoibarklikherritarrentzat. Antolatzailea: Txankakua Elkartea eta Elgoibarko Udaleko Sustapen Ekonomikoko Saila. Laguntzailea: Kzgunea.
 • Apirilak 21. Ordubeteko ikastaroa 19:00etatik 20:00etara AITA AGIRREKO Areto Nagusian adin guztietarako. Derrigorrezkoa da mugikorra eramatea. Pandemia dela eta aforoa kontrolatuta dago, beraz, izena eman behar da apirilaren 8a baino lehen esteka honetan: https://labur.eus/elgoibarklikherritarrentzat. Antolatzailea: Txankakua Elkartea eta Sustapen Ekonomikoko Saila. Laguntzailea: Kzgunea.

 

Informazio gehiago jasotzeko, edo zalantzaren bat izanez gero, jarri harremanetan Txankakua Elkartearekin: 943 74 73 01. E-maila: txankakua.elkartea@gmail.com.

Ostalaria, merkataria edo zerbitzua bada eta Elgoibarkliken izena eman ez badu, aukera irekita dago. Horretarako, Txankakua Elkartearekin harremanetan jarri behar da: 943 74 73 01. E-posta: txankakua.elkartea@gmail.com.

 

@ElgoibarKlik, instagram zein facebooken

2021ean, plataforma zabaltzeko eta komunikatzeko urratsa jorratzen dihardute sustatzaileak. Horretarako, Ekintza Plana diseinatu da, Elgoibarko bizilagunen eta establezimenduen artean Elgoibarklik.eus Plataforma sustatzeko eta zabaltzeko helburu nagusiarekin.

Jada abian dira sare sozialetako ElgoibarKlik plataformaren profilak. Instagram eta Facebooken @ElgoibarKlik izenpean jarrai dezakete erabiltzaile zein interesdunek. Bertan plataformara atxikitako saltokien informazioa eta herritarren intereseko edukiak kontsulta daitezke.

Udalak, guztira, 59.000 euroko inbertsioa burutu du 2020 eta 2021ean.

Helburu nagusi horrekin batera, bigarren mailako beste helburu batzuk ezarri dira ere, tartean: Elgoibarko herritarren artean plataformaren erabilera sustatzea; horretarako, hainbat ekintza egingo dira. Eta, baita,  Elgoibarklik.eus ez diren establezimenduen artean plataforman parte hartzeko interesa sustatzea.

Ane Beitia alkateak nabarmendu du oso erreminta baliotsua dela ElgoibarKlik bertako komertzioarentzat zein herritarrentzat: “erakusleiho bat, aukera berri bat, gure merkataritza eta ostalaritzak online bidea baliatzeko. Baita herritarrek gure ehun ekonomikoa ezagutzeko ere. Harremana estutzekoa, eta herritarrei bertako produktua eta komertzioa era zuzenean erakustekoa, bertako kontsumoa bultzatuz, herrian bertan aberastasun ekonomikoa sortuz”.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

Elgoibarklik impulsa el Plan de acción con la creación de perfiles en redes sociales y la organización de sesiones de formación para ciudadanía y profesionales

 •  Se celebrarán los días 12, 13, 19, 20, 21 y 26 de abril de forma diferenciada para el sector y la ciudadanía. Hay que inscribirse antes del 8 de abril.
 • La plataforma ElgoibarKlik puede seguirse en Instagram y Facebook (@ElgoibarKlik). En ella se puede consultar la información de los comercios adheridos a la plataforma y contenidos de interés ciudadano.

Elgoibarklik, el escaparate online de los establecimientos de la localidad impulsado por el Ayuntamiento de Elgoibar y la asociación de comerciantes Txantxakua, está tomando cuerpo.

Una vez articulada en 2020 la plataforma online www.elgoibarKlik.eus, ya muestra la oferta y servicios de más de 100 establecimientos del municipio. En algunas de ellas también permite comprar on line.

Con la intención de seguir completando y dando a conocer la oferta, se han organizado sesiones de formación tanto para los profesionales de los establecimientos como para la ciudadanía.

Cursos Elgoibarklik para comerciantes y servicios: «Os enseñaremos a utilizar mejor la plataforma y aprovechar todas las oportunidades que ofrece».

 • 12 y 19 de abril. Curso de una hora de duración de 15:00 a 16:00 horas para comerciantes y servicios inscritos en Elgoibarklik en el Salón de Actos de Aita Agirre. Es obligatorio llevar el móvil. El aforo está controlado debido a la pandemia, por lo que hay que inscribirse antes del 8 de abril en el siguiente enlace: https://labur.eus/elgoibarklikatzaileentzako. Organiza: asociación Txankakua y el departamento de Promoción Económica.

Cursos Elgoibarklik para los hosteleros: «Os enseñaremos a utilizar mejor la plataforma y aprovechar todas las oportunidades que ofrece». 

 • 26 de abril. Curso de una hora de duración, de 9:00 a 10:00 horas, para los/as hosteleros/as inscritos/as en Elgoibarklik en el Salón de Actos de Aita Agirre. Es obligatorio llevar el móvil. El aforo está controlado debido a la pandemia, por lo que hay que inscribirse antes del 8 de abril en el enlace https://labur.eus/elgoibarklikostalarientzat. Organiza: asociación Txankakua y el departamento de Promoción Económica.

 

Cursos dirigidos a la ciudadanía: «Te enseñaremos a comprar desde tu casa en establecimientos comerciales, de servicios y de hostelería de Elgoibar, con más comodidad y confianza».

 • 13 y 20 de abril: curso de una hora de duración de 11:30 a 12:30 horas en el Salón de Actos de Aita Agirre para todas las edades. Es obligatorio llevar el móvil. El aforo está controlado por la pandemia, por lo que hay que inscribirse antes del 8 de abril en el enlace https://labur.eus/elgoibarklikherritarrentzat. Organiza: asociación Txankakua y el Departamento de Promoción Económica del Ayuntamiento de Elgoibar. Colaborador: KZgunea.
 • 21 de abril. Curso de una hora de duración de 19:00 a 20:00 horas en el Salón de Actos del padre para todas las edades. Es obligatorio llevar el móvil. El aforo está controlado por la pandemia, por lo que hay que inscribirse antes del 8 de abril en el enlace https://labur.eus/elgoibarklikherritarrentzat. Organiza: asociación Txankakua y Departamento de Promoción Económica. Colaborador: KZgunea.

Para más información, o en caso de duda, ponerse en contacto con Txankakua Elkartea: 943 74 73 01. E-mail: txankakua.elkartea@gmail.com.

Si se trata de un Hostelero, Comercial o Servicio y no se ha inscrito en Elgoibarklik, la opción está abierta. Para ello hay que ponerse en contacto con Txankakua Elkartea: 943 74 73 01. E-mail: txankakua.elkartea@gmail.com.

 

@ElgoibarKlik, instagram y Facebook

En 2021, los promotores trabajan en el proceso de difusión y comunicación de la plataforma. Para ello, se ha diseñado un Plan de Acción con el objetivo principal de promocionar y difundir la plataforma Elgoibarklik.eus entre los vecinos y establecimientos de Elgoibar.

Ya están en marcha los perfiles de ElgoibarKlik en redes sociales. Tanto usuarios como interesados pueden seguir la plataforma bajo el Nick @ElgoibarKlik en Instagram y Facebook. En ella se puede consultar la información de los comercios adheridos a la plataforma y contenidos de interés ciudadano.

El Ayuntamiento ha ejecutado una inversión total de 59.000 euros en 2020 y 2021.

Junto a este objetivo principal, también se han establecido otros objetivos secundarios, entre ellos: fomentar el uso de la plataforma entre la ciudadanía de Elgoibar, para lo que se llevarán a cabo diversas acciones. Y, también, fomentar el interés por participar en la plataforma entre establecimientos no adheridos a Elgoibarklik.

La alcaldesa Ane Beitia destaca que Elgoibarklik es una herramienta muy valiosa tanto para el comercio local como para la ciudadanía: «Un escaparate, una nueva oportunidad para que nuestro comercio y hostelería aprovechen la vía online. También para que la ciudadanía conozca nuestro tejido económico local. De estrechar la relación, y de mostrar a los ciudadanos de forma directa su producto y comercio, impulsando su consumo, creando riqueza económica en el propio municipio».  

 

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Email